Mörka moln över Europa……

Europas pågående kriser – särskilt flyktingkrisen, eurokrisen,  det isiga förhållandet till Ryssland och den ökande nationalismen/populismen—ledde tillsammans med hatkampanjer och vulgärjournalistik till det olyckliga och historielösa ställningstagandet för Brexit.

Följderna för EU och Storbritannien(UK) självt är svåröverskådliga. De har potential att inte minst för UK bli mycket allvarliga.

För allas bästa och skademinimering blir det nu viktigt att gilla nya läget och intensivt arbeta på att skiljas som de vänner vi fortsatt behöver vara. Intressant bakgrund är onekligen folkomröstningens jämna resultat, protesterna mot Brexit och självständighetssträvandena i Skottland respektive Nordirland samt miljonhövdade petitioner över hela UK för en ny folkomröstning.

Jag citerar avslutningsvis följande från Peter Wolodarskis kloka ledarkommentarer i dagens upplaga av DN (2016-06-26):

För resten av Europa finns det inget viktigare nu än att hålla ihop, att undvika varje steg som leder mot ytterligare söndring i vår del av världen.

Det finns så mycket som förenar Europas demokratier, det finns så många saker i det europeiska samarbetet som är viktiga att försvara: öppenheten, vilja att lösa problem gemensamt, tron på de mänskliga fri- och rättigheterna.

Angela Merkel och François Hollande måste göra allt som står i deras makt för att försvara det som byggts upp under decennier, att inte ge efter för nationalism och tilltagande ”vi och dom-”tänkande.

Europa har förfärande erfarenheter av högljudda krav på att dra nya gränser, av agitation mot människor från andra länder och rop på isolering. (slut citat)

Det är dags att äntligen lära från europeiska historiens dyrköpta erfarenheter!!!

En liten,men dock ljusglimt i mörkret skulle kunna vara att folkomröstningen faktiskt är rådgivande och att brittiska parlamentet juridiskt rätt kan besluta om REMAIN till exempel med åberopande av för lågt valdeltagande samt det mycket jämna resultatet i en ödesfråga och det påtagliga hotet om inre splittring av självaste UK ( självständigt Skottland, dramatiken i  och kring Nordirland samt Gibraltar). Möjligheten för ett skotskt veto är också något som begripligt nog diskuteras.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s