Freden måste erövras men utan krig

Värdlandsavtalet med Nato och det övriga närmandet till organisationen är troligen bra för Sveriges och östersjöregionens säkerhet i ett kortare perspektiv. Men en huvudfråga är ändå att Sverige under kommande Natomöten och eljest mycket kraftfullt   måste engagera sig för att få till stånd ett bättre samtals- och förhandlingsklimat mellan natoländerna inklusive Finland och oss själva å ena sidan och Ryssland samt Vitryssland å den andra.

Särskilt oroande är den upprustningsspiral vad gäller mindre kärnvapen Kina, Ryssland och USA befinner sig i. Icke minst eftersom det finns högrankade militärer i de tre stormakterna som förordar dessa vapen som offensiva förstaslagsvapen. Att de bortser från den uppenbara risken för eskalering är lindrigt sagt lika infantilt som häpnadsväckande. Upplyst expertis 2016 ska man ju rimligen inte behöva påminna om fasorna augusti 1945 i Hiroshima och Nagasaki…..( Obama kan med sitt Hiroshimabesök idag kanske vara ett slags förebild för första steg)

 Freden måste erövras men utan krig!  Modern verktygslåda finns. Insiktsfull diplomati, fortlöpande dialog på flera nivåer och en arsenal av förtroendeskapande åtgärder och gemensamma konfliktlösningsutbildningar hör dit. Om man vill och träget försöker vill säga. I sammanhanget borde också ett feministiskt stuk på svensk och andra länders utrikespolitik ge frågorna och lösningarna en extra skjuts framåt.

 

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s