Wallström om Sveriges roll i FN

Vår utrikesminister Margot Wallström lobbar tillsammans med övriga regeringen för en plats i FN:s säkerhetsråd. I en intervju i samband med detta har hon nyligen uttalat sig om Sveriges FN-roll. Sverige prioriterar konfliktförebyggande och fredsskapande insatser. Man vill komma åt och hantera grundorsaker till konflikter. Sverige vill också kraftfullt lyfta fram kvinnornas aktiva roller i fredsprocesser som ett led i en konsekvent feministisk utrikespolitik .

Det är verkligen mycket viktiga och bra målsättningar som vi hemma hos oss helt och fullt instämmer i!

I den nuvarande Wallströmska linjen i utrikespolitiken saknar vi annars mest ett mera vänskapligt förhållande till Mellanösterns enda demokrati, Israel och mera tydlighet i natofrågorna.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s