Avspänning runt Östersjön ett alltmer angeläget utrikespolitiskt mål !

I anslutning till ukrainakonflikten och särskilt då annekteringen av Krim har också oron i östersjöområdet markant tilltagit med ett flertal allvarliga militära incidenter och aggressiva ageranden främst från rysk sida. Nato har svarat med en ökad militär närvaro i Baltikum och Polen. Finland samt Sverige med ökad uppmärksamhet och beredskapsåtgärder. Höga militärer från olika parter, däribland  den  svenske avgående arméchefen , generalen Brännström, talar uttrycksfyllt om krigsrisker, möjlig kärnvapenanvändning och diverse scenarios.

Ett snarlikt destabiliserande läge har uppstått i Sydostasien och särskilt sydkinesiska sjön, där Kina ”flexar musklerna” bland annat med anspråk på ögrupper och upprättande av militärbaser på flera av dem. Detta i strid med internationell rätt och en rad angränsande länder med egna väl så befogade anspråk.

Allt detta alltså NU år 2016!! Som om vi ännu inte lärt oss tillräckligt av 1900-talets mörka historia eller som om nya generationer av högrankade militärer och dito politiker i stormakter bortser från de dyrköpta lärdomarna eller rentav har örat vänt mot MIKO, det militärindustriella komplexet som finns i alla mer betydande länder (–jämför US-presidenten och WWII-generalen Dwight D. Eisenhowers varningar om MIKO redan på 1960-talet).

Förutom ett generellt förstärkt FN med avskaffad eller i varje fall nedbantad vetorätt, så bör Sverige kraftfullt och uthålligt arbeta för upprättandet av fungerande, permanenta  regionala fora med uppgift att arbeta konfliktförebyggande och fredsskapande bland annat genom riktade förtroendeskapande åtgärder. Som prio 1 måste de mycket allvarliga konfliktspiraler jag ovan nämnt snarast brytas! Aktuella fora skall permanent uppehålla en målstyrd fortlöpande modig dialog.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s