***EUROPA bör absolut lyssna på OBAMA om vikten av ett starkt EU !!

I ett synnerligen viktigt linjetal idag till närvarande EU-ledare , prisade Obama under sitt pågående Tysklandsbesök EU:s stora framgångar som fredsprojekt och ekonomiskt samarbetsprojekt. Han manade till sammanhållning och fortsatt, utvidgat demokratiskt samarbete .  Dessutom manade han  bland annat till mer insatser på plats tillsammans med USA i de oroliga delar i världen som idag genererar de stora destabiliserande flyktingströmmarna.

Vi européer har mycket stora anledningar att lyssna och dra rätt slutsatser! Vi bör ytterst noga akta oss för en fragmentariserad europeisk ordning baserad på ofruktbar gammaldags hypernationalism och populism. Det gäller verkligen att NU undvika återupprepa 1900-talets stora misstag som ledde Europa käpprakt in i två världskrig och andra mycket svåra förvecklingar.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s