***Rädda fortsatt produktion i Bjuv!!

Brittiska Nomad Foods förvärvade så sent som  i höstas Findus i Bjuv(köpesumma : 7 mdr) och har som bekant redan (!!) beslutat att lägga ned anläggningen. Produktionen avser man flytta till Tyskland för att få kortare transporter till Syd- och Centraleuropa. Detta innebär förstås ett dråpslag mot Bjuv , där många hushåll(650) har sin försörjning kopplad till ärtfabriken. Det har naturligtvis också olika effekter för de många kontraktsodlande lantbrukarna och påverkar självförsörjningsgraden för ett viktigt livsmedel och foderprodukt. I sammanhanget kan också vägas in att svenskodlat i allmänhet är mindre kemikaliebelastat, en klar fördel för oss svenska konsumenter.

Det är  uppenbart inte endast ett lokalt och regionalt intresse utan också ett klart nationellt intresse att produktionen av svenskodlade, frysta ärtor räddas kvar i den högmoderna, vinstgivande anläggningen i Bjuv. Därför bör regeringen , aktuella myndigheter, berörda kommuner och fack ge största möjliga stöd till de seriösa svenska intressenter som nu dykt upp och är beredda överta verksamheten.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s