Vi behöver realistiska modeller för att bevara fred

I takt med de påtagligt försämrade relationerna mellan EU-USA och Ryssland – Kina samt instabiliteten kring Pakistans och Nordkoreas kärnvapenarsenaler återuppväcks behovet av löpande dialoger och konkreta avtal om nedrustning,  särskilt då av kärnvapen som med dagens teknikutveckling är rena domedagsvapen. Många bärande idéer hur frågorna kan ”tacklas” finns redan framtagna av och utförligt redovisade till exempel i dåvarande Palmekommissionens rapporter. Dess viktigaste rapport var: Gemensam säkerhet. Ett program för nedrustning. Den rapporten presenterades i anslutning till FN:s särskilda session sommaren 1982.

Svenska politiker av olika färg och fredsrörelser har viktiga demokratiska traditioner att grunda sig på och försvara i dessa centrala överlevnadsfrågor……..

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s