Integrationspolitiken:”Sju utmaningar som kräver svar”

Det är den uppfordrande rubriken på ett  insiktsfullt  inlägg i KD:s idétidsdkrift , Poletik 9/2016.  Skribent är KD:s  migrationspolitiska talesperson Aron Modig.  Han beskriver i artikeln 7 stora utmaningar som integrationspolitiken nu står inför och som vi realistiskt behöver förhålla oss till och klara för att kunna ha en fortsatt generös invandringspolitik. Modig menar bland annat att fokus hittills allt för mycket legat på de omedelbara behoven och insatserna och att man måste förhålla sig till och i högre grad ta itu med de långsiktiga problemen.—En längre version av artikeln finns på webbplatsen aronmodig.se

En mer mångafacetterad och verklighetsanknuten integrationspolitik är helt klart önskvärd och ett MÅSTE.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s