*** VÄRNA EU OCH SAMARBETET– INNAN DET BLIR FÖR SENT !!

Europeiska Unionen är obestridligen ett av den moderna historiens viktigaste och mest framgångsrika FREDS- och SAMARBETSPROJEKT. Genom en rad samtidiga kriser och Europas förändrade/försämrade säkerhetsläge hotas nu EUprojektet. Kriserna jag mest tänker på är förstås Greklandskrisen, bankkrisen, frågan om eventuell Brexit, Rysslands agerande i Ukraina och de ömsesidiga sanktionerna samt sist men inte minst den mycket allvarliga flyktingkrisen och EU:s yttre gräns.

OM vi vill fortsätta att leva under fredliga förhållanden med fortsatt fri rörlighet för människor,varor,tjänster och kapital är det absolut hög tid att fatta vilka enorma  fördelar detta givit och ger, stå upp för projektet och verkligen utan för mycket statsegoism fokusera på att snabbt lösa problemen.

En läsvärd ledarkrönika på samma tema finns i dagens upplaga av DN. Chefredaktören Peter Wolodarski jämför däri EU-samarbetet pedagogiskt med en bostadsrättsförening.

 

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s