***Framsteg inom ekumenik

Vi är inne i  den ekumeniska böneveckan, och den påminner oss  kristna starkt att  riva murar och bygga broar mellan  kristna samfund och kyrkor samt att förnya och hålla den teologiska dialogen levande. Många  av tidens svåra frågor lämpar sig också mycket väl för ett gemensamt bemötande och handlande.

Hoppingivande i nutid för en snabbare utvecklad  ekumenik är till exempel att lutheraner och katoliker senaste tiden tagit åtskilliga kloka konkreta  steg genom en rad riktlinjer  för ett gemensamt ekumeniskt högtidlighållande av 500årsminnet 2017 av Reformationen. Bland annat har man  gemensamt tagit fram en 93 sidors  rapport betitlad ”From Conflict to Communion” som en  särskild markering av det gemensamma högtidlighållandet. Den nye påvens positiva inställning är viktig och i honom närstående teologiska kretsar talas på allvar nu om möjligheterna för delat nattvardsbord (Jämför artikel i The Washington Post 2016-01-14 )

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s