NYCKELORD FÖR 2016 = D E E S K A L A T I O N

Sällan har vi samtidigt omgivits av så många allvarliga kriser. En del av dem har också stor potential att snabbt utvecklas till något ännu mycket värre. Parallellt har vi också i vårt omedelbara närområde fått uppleva tilltagande radikalisering, vapenskrammel och hot som fört tankarna till Kalla kriget. VAD som nu krävs är eftertanke och att dra praktisk lärdom av vår historia , utbyggda  kontakter  samt uthålliga modiga samtal. En DEESKALATION med andra ord. Dagsaktuella personliga förebilder med goda ”recept” saknas inte.

Bra instruktioner till det grundläggande tänket kan man till exempel finna i H.H. påven Franciskus I:s budskap inför världsböndagen för fred 1 januari, ”Övervinn likgiltigheten och erövra freden”.Jag väljer att citera följande ur budskapet ; ”Vi kan inte nå fred utan ansträngningar, utan sinnets och hjärtats omvändelse. Det är en brådskande åtgärd att forma en känsla av ansvar och medvetenhet inför vår tids allvarliga problem, som fundamentalism, intolerans och massakrer, förföljelser på grund av tro och etnicitet, förakt för frihet, liksom förintelse av hela folks rättigheter, exploatering av människor som lever i olika former av slaveri, korruption och organiserad brottslighet, krig och den svåra situationen för flyktingar och tvångrekryterade personer. Att fostra och bilda till medvetenhet, innebär att oupphörligt söka efter möjligheter att bekämpa det onda: på att skapa en kultur där lagstiftning, dialog och utbildning samarbetar, för att finna ett konstruktivt bemötande.” (slut citat)

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s