Stopp för islamistiska hatpredikanter

Efter de senaste mycket blodiga islamistiska attentaten i Paris meddelas i media att franska myndigheter i närtid planerar stänga “upp till 160 “radikala moskéer. På flera andra håll inom EU är liknande åtgärder på gång för att stoppa islamistiska hatpredikanter och möjlig rekrytering till IS. I Tyskland till exempel meddelas i dagens nätupplaga av Frankfurter Allgemeine Zeitung att toppolitikern och handelsministern Sigmar Gabriel (SPD) nu kräver liknande tuffa åtgärder där och dessutom med stor skärpa kritiserar Saudiarabien för dess inblandning.

Med tanke på alla “svenska” IS-krigare finns det säkert anledning till fördjupade uppföljningar och nya lämpliga åtgärder också här. Samtidigt behöver vi hitta bra former att förstärka positiva demokratiska krafter bland svenska muslimer.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s