Löjeväckande och farlig svensk flathet!

Redan under regeringen Reinfeldts tid förekom  flera medialt uppmärksammade fall med personer som körde omkring i polismålade bilar som nästan var identiska med polisens egna. För polisen fanns inget lagligt stöd att stoppa det vilseledande ofoget om inte privatbilarnas “besättningar” falskeligen utgav sig vara poliser…… Att lagstiftning saknades beskrevs med fog som ett svårslaget rekord i   naivitet  och farlig flathet och från politiskt håll skulle man, om jag minns rätt, se över reglerna.

Idag,flera år senare, lever uppenbarligen problemet kvar på ett ännu mer sofistikerat och utstuderat sätt. Enligt nätupplagan av DN idag så kör tre bekräftat yrkeskriminella omkring i Helsingborg med en modern i det närmaste identiskt polismålad bil och kan  trots protester inte hindras. Man kan ju bara tänka  sig vad som händer eller inte händer om människor i akut nödläge stoppar bilen och försöker få hjälp… Det handlar också förstås om det långsiktiga förtroendet för polisen.

Det är naturligtvis en praktskandal för både den förra och för den nuvarande regeringen att man inte juridiskt satt stopp för eländet !

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s