God förebild

Samtidigt med att FN-mötet om klimatet,  COP 21, startade igår  i Paris fanns nyhetsartikel i bland andra Dagens Industri om en viktig miljösatsning på Stockholms slott– slottet planeras efter lyckat försök få sin elenergi via solpaneler.

Citat ur DI :

På kungens uppdrag har en mindre solenergianläggning provats på Kungliga slottets tak sedan 2010. Nu konstaterar hovet att den har fungerat perfekt.

Om runt sextio procent av slottets 7.200 kvadratmeter stora takyta skulle beläggas med solpaneler skulle de kunna alstra uppåt 500.000 kilowattimmar el varje år. Det motsvarar årsförbrukningen för cirka 20 genomsnittliga villor, skriver hovet i ett pressmeddelande.

(slut citat)
Mycket god förebild som i snabbast möjliga takt bör efterföljas av primärkommuner,landsting, fastighetsförvaltande statliga myndigheter och förstås av kapitalstarka företag !!

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s