Påven om årets julfirande

Citat från tidningen Metro 2015-11-22:

I samband med en predikan i Vatikanen meddelade Påven Franciskus att julfirandet i år för honom kommer vara en stor charad. Detta eftersom “hela världen är i krig” (slut citat)

I sin predikan uttryckte han mycket befogat  en stor oro för vår oförmåga att leva i fred och söka fredliga lösningar på alla de konflikter som omger oss.

Det känns mycket lätt att instämma! Som kristna är vi kallade att aktivt söka och leva i fred , och det finns faktiskt en mångfald förtroendeskapande verktyg  i verktygslådan som till exempel diplomati, löpande modiga dialoger,bättre historiekunskaper i varandras perspektiv och förstås välfungerande handels-kultur- och forskningsutbyte. Som alla vet kan gemensamma mål ena som yttre extrema faror typ IS och tilltagande klimatkrisen och beroende på art entusiasmera som rymdens erövring och på så sätt främja samarbete och fred. Här kan puffar från inflytelserika organisationer/fora/personer  i rätt riktning ha stor betydelse.

 

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s