ANSVARSLÖST är bara förnamnet:MSB:Liv och hälsa i fara

Regeringens omvittnat valhänta hantering av flyktingkatastrofen har enligt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, utlöst den ena värre “skräckrapporten” efter den andra.Nu varnas för att liv och hälsa är i fara inom till exempel vård och socialtjänst. Dessutom sover alltfler asylsökande på gatan eller i provisoriska tältläger samtidigt som hotet från eventuella insmygande och infiltrerande muslimska/islamistiska terrorister enligt medierna ökat.

Så här kan det omöjligen  tillåtas fortsätta!  Tillfälligt asylstopp och minskade bidrag kan vara några av nödvändiga åtgärder. Stenkoll måste också upprättas över de som tas in, detta i ljuset av alla allvarliga och vedervärdiga attentat.

Behov finns  uppenbarligen också av en mera kraftfull  nödregering över blockgränserna. Kanske rentav en samlingsregering.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s