Komplettering till förra inlägget

Utbildningsradion(UR) har under hösten gjort ett videoprogram som på ett kraftfullt sätt på grundval av forskning och intervjuer belyser samt varnar för riskerna med pornifieringen av ungdomsvärlden genom floden av nätpornografi. Liknande gäller enligt min uppfattning för övrigt de frekventa våldsdataspelen online och utanför nätet.

UR-programmet heter “Besatt av porr” och finns på UR-playDet är sammanställt av Martin Daubney och rekommenderar på goda grunder starkt som motvikt en effektivare, saklig och öppnare, tidigarelagd sexualundervisning i skolorna samt ett starkt föräldraengagemang stött av samhällelig informationsverksamhet.

Åtgärderna bör enligt min uppfattning också samordnas med en lagstiftning av brittisk modell med restriktioner för en del typer av grövre pornografi.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s