***Förnuftets röster…..

Inför årets FN-dag den 24 oktober med ett flertal allvarliga och eskalerande kriser och militära konflikter runt omkring oss, så finns extra anledning att fira och lyfta fram FN och FNfamiljens organisationer som FREDENS och FÖRNUFTETS röst. Samtidigt ser vi alltflera och allt större illavarslande vapenövningar med illa dolda budskap och ibland direkta hot. FN behövs mer än någonsin för freden och en lång rad samarbeten för nödställda, för miljö, för hälsa, utbildning och mycket annat och organisationen är en klar ljuspunkt på den just nu mörka krishimlen över oss.
Det aktuella kris- och konfliktläget påminner mig om ett yttrande som tillskrivs vår kända rikskansler under 1600 talet, Axel Oxenstierna i brev till sonen Johan i samband med fredsförhandlingarna efter 30-åriga kriget:
Vet du inte, min son, med hur litet förstånd världen styrs.
Helt klart gäller detta på många håll idag också !!
Vi måste äntligen gå mot ett reformerat och förstärkt FN med fler och bättre verktyg för konfliktförebyggande och konfliktlösning, något som bland andra förre svenska statsministern Ingvar Carlsson utrett åt FN och engagerat sig hårt för. I övrigt gäller för alla aktörer mer av diplomati och modiga dialoger,handelsutbyte,kulturutbyte andra förtroendeskapande insatser. I stort handlar det om insatser av den typ som redan förordades av den välkände preussiske 1700-tals filosofen Immanuel Kant i hans fredsvisioner och som till del även förekom i palmekomissionens förslag 1982.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s