***HANDLINGSKRAFT EFTERLYSES ! –Fortsatta vågor av asylsökande riskerar bli systemhotande

I medierna, både på många håll i “gammelmedia” och i alternativmedia på nätet tecknas bilden av en svag svensk regering Löfven och en “tam” opposition i ett läge där flera myndigheter och kommuner seriöst slår högljutt larm om att fortsatt rekordtillströmning av asylsökande riskerar bli systemhotande vad gäller till exempel mottagning, boendemöjligheter, skola och sjukvård samt långsiktig försörjning. Detta oroar med fog också en bred allmänhet alltmer. En med hänsyn till vårt klimat märklig diskussion om inrättande av tältläger förs också av regeringsföreträdare, detta precis i början av vår vintersäsong. Och detta alltså för människor vana vid ett betydligt varmare klimat!!

Ett mera handlingskraftigt agerande vore att tillsammans med oppositionen samt SKL precisera ett antalsmässigt realistiskt tak för vår förmåga, införa villkorade tillfälliga uppehållstillstånd med tanke på långsiktiga konsekvenser och åtaganden samt tillämpa modell med “säkra länder” och slutligen etablera temporär gränskontroll. Kommuner med stort mottagande måste också få ett kraftigt ökat ekonomiskt stöd för sina insatser.

Parallellt behövs av förklarliga skäl bättre svensk- och samhällsundervisning, ökade meningsfulla åtgärder mot radikalisering på asylboenden samt kraftfulla åtgärder att hindra medlemmar i terrorstämplade organisationer att i asylvågorna ta sig in i landet.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s