Jennifer Wegerup i AB: Slöjan försvårar kvinnans rätt – till sin egen kropp

Kolumnisten i Aftonbladet, Jennifer Wegerup,ifrågasätter i sin kolumn 2015-10-10 med fog Åhléns och H&M:s reklam med modeller i slöja. Man trodde knappast att Wegerups argumentation och sakliga upplysningar skulle behövas för reklamfolket i Sverige 2015 ! MEN så är det uppenbarligen!!!

Fler tunga argument som stödjer Wegerups krönika gavs av svensk-iranskan Maria Rashidi i en erfarenhetsbaserad debattartikel i Expressen 2015-10-08, rubricerad “Varför gör ni reklam för könsapartheid?” Maria Rashidi är bland annat ordförande i Kvinnors rätt.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s