Reflektioner kring internet…..

De senaste dagarna har jag av flera skäl haft anledning att reflektera över internet och behovet av regler/lagar som styr upp delar av användningen av detta liksom förmågan till kritisk granskning hos alla oss som använder nätet
DNs chefredaktör, Peter Wolodarski, varnar i sin söndagskrönika 2015-10-04 med stort fog för att internet medvetet används i psykologisk krigföring mot vårt land och att detta kan hota tilliten för viktiga demokratiska institutioner. Genom den stora tillväxten av sociala medier ökar också spridningen av grovt vinklade och rentav falska budskap. Många kan behöva hjälp att identifiera och förhålla sig till sådana budskap.
För några dagar sedan hände på nytt en skolskjutning med många offer. Även denna gång hade attentatsmannen beskrivit sina planer på sociala medier. Ofta har det, i liknande fall tidigare, funnits tecken i dessa medier på att något var på gång. I  samarbete med myndigheterna skulle operatörerna av Facebook m fl kunna ha system för early warning.
Attityder, förväntningar och beteenden formas i hög grad av förebilder. Många unga tillbringar en stor del av sin fritid på nätet och påverkas lätt av förebilder där. Våldsamma dataspel, frekvent nätmobbning, hatsajter, självmordssajter, rekryteringsvideos för ISIS och en stor mängd delvis kvinnoförnedrande pornografi är vanliga exempel på vad de unga möter. Vi vet samtidigt från olika rapporter att ungdomsvåldet blivit råare, att mobbning och nätmobbning är ett växande problem – till exempel mobbas 60 000 elever dagligen på våra svenska skolor. Vi vet också att språkbruket och tilltalet av många upplevs förändrat i grovt sexistisk riktning. Forskning är påkallad för att analysera läget och föreslå åtgärder som motverkar denna utveckling.
Några tänkbara åtgärder kan vara att förstärka de juridiska möjligheterna att komma åt nätmobbning och hatsajter, att verka för att få till stånd internationellt avtal med operatörer att stoppa terroristsajter samt vad gäller pornografi följa Storbritanniens exempel med lag om restriktioner. Föräldrautbildning om och på internet är något som förtjänar prövas.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s