Kvinnligt nätverk av fredsmäklare—lysande svenskt initiativ under FN-konferens

Jag citerar följande från nyhetsartikel i ÖC:s nätupplaga 2015-09-27: Sverige ska skapa ett nätverk av kvinnliga fredsmäklare som inom två år ska kunna sättas in i konflikter världen över.
Utfästelsen görs av statsminister Stefan Löfven på en kvinnokonferens i FN i dag, erfar TT.(slut citat)

I artikeln påtalas bland annat att kvinnor i medlingssammanhang är “grovt underrepresenterade som medlare” samt att fyra av tio fredsuppgörelser kollapsar inom tio år ( svårt misslyckande med nuvarande upplägg alltså!)Kvinnligt deltagande är avgörande för huruvida en fredsuppgörelse blir framgångsrik och hållbar, anser statsminister Löfven.

Det känns lätt att instämma. Fokus i fredsförhandlingar kan både behöva flyttas och breddas. Utmärkt att Sverige tar täten!!

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s