Jaktlund i Dagen:”Vi är skapade i och för fred”

I en ledare i tidningen Dagen 2015-09-09 uppmanar Carl-Henric Jaktlund läsarna att i fredsfrågan modigt ansluta sig till den “ungdomliga naiviteten”. Som utgångspunkt och gott exempel tar han Gina Dirawi som “själv palestinier som mist släktingar i kriget och vars föräldrar drevs på flykt, mötte jämnåriga israeliska soldater som aldrig tidigare träffat och samtalat med en palestinier.”
Jaktlund ger fortsättningsvis en rad goda, tunga argument varför vi skall ansluta oss till drömmarna om fred och “börja arbeta i samma riktning” Han anför bland annat också följande: “För även om verkligheten är svårare än det kan kännas i ett kortfattat möte i ett tv-program så är det inte utopiskt eller förgäves att tro på och arbeta för kraftiga förändringar och förbättringar. Historien kan böjas, det har exempelvis Sydafrika och Rwanda bevisat.

Vi människor skapades nämligen i och för fred. Det är vårt utgångsläge. Krig och konflikter är det onaturliga……”

Jaktlund är inne på helt rätt spåroch vägen framåt går via modiga öppna samtal (jfr Angela Merkels enträgna ansträngningar kring ukrainakrisen). Alternativen förskräcker och bör i takt med människans ökade kunskaper förpassas till historiens sophög!

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s