Angelägna humanitära aktioner i den akut förvärrade flyktingkrisen

Väldigt många medmänniskor och organisationer runtom i Sverige och i hela Europa har med mängder av konkreta projekt och åtaganden aktivt engagerat sig för nödhjälp till krigsflyktingar från kaosets och våldets Syrien. Ett annorlunda positivt pådrivande initiativ jag gärna vill lyfta fram är uppropet på DN:s förstasida (citat): Hundra kända svenskar i unikt upprop för medmänsklighet och humanitet (slut citat) Känns viktigt och bra och snabba generösa insatser är livsviktiga!!
Många knäckfrågor återstår samtidigt fortfarande att lösa till exempel:
Jämnare fördelning av krigsflyktingar mellan EU:s medlemsländer
Dito mellan våra svenska kommuner
Direktavvisning i rådande läge av ekonomiska flyktingar från “säkra länder” (exempelvis balkanländerna)
Effektiva åtgärder för att stoppa jihadister från islamiska terrororganisationer typ IS att smyga sig med de stora flyktingströmmarna
Frågan om uppehållstillståndens längd

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s