Fredspolitikern Egon Bahr till minne

DN publicerade 2015-08-30 en nekrolog av Jan Lewenhagen över den kände tyske SPD-politikern och dåvarande västtyske förbundskanslern Willy Brandts närmaste man, Egon Bahr. Särskilt lyfter med fog Lewenhagen fram Bahrs roll som arkitekt för Västtysklands framgångsrika avspänningspolitik gentemot öst. Modellen för Bahr var ”förvandling genom närmande” utifrån egen styrkeposition.
Nu när spänningarna ökat på nytt mellan dagens väst och öst främst genom kriserna till följd av det ryska handlandet på Krim respektive i östukraina men också arktis och östersjöområdet finns anledning att fråga vilka lärdomar våra ledande politiker eventuellt kan dra från Bahrs envetna ,öppna och tuffa förhandlingar. Bahrs förhållningssätt måste i vart fall vara mer moget och fredsbefrämjande än hot och vapenskrammel……

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s