Jubiléum: Tysk återförening av megabetydelse för freden,tyskarna själva och för EU!

2014-15 har många ihågkomster av historiska händelser högtidlighållits. Under hösten kommer turen till 25-årsminnet av den tyska återföreningen(såg precis en annons på internet om ett särskilt framtaget minnesmynt i silver). Återföreningen samtidigt med nedmonteringen av järnridån har särskilt betytt mycket för freden, för tyskarna själva och för EU.
Återföreningen kom till stånd trots initialt motstånd från dåvarande franske presidenten Mitterand och brittiske premiärministern Thatcher. Störst förtjänst till att återföreningen verkligen kom till hade dåvarande kristdemokratiska tyske förbundskanslern Helmut Kohl, Sovjetunionens president Michail Gorbatjov samt USA:s president George H.W. Bush.
Kanske kan EU använda lärdomar från processen för att främja integration med separatister som Spanien/Baskien, Spanien/Katalonien och Storbritannien/Skottland och kanske är kunskaperna i någon del användbara i Ukraina. Hoppas kan man ju!

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s