Gammalt spöke får nytt liv…….Behöver stoppas NU!

Trots de mycket allvarliga varningar som ges av ihågkomsten av de amerikanska atombombsfällningarna över japanska städerna Hiroshima och Nagasaki för ganska exakt 70 år sedan, så väcker politiker och militärer från dagens kärnvapenmakter återigen atomspöket till liv genom hot,uttalanden om upprustning och nedtoning av vapnens farlighet. Högst tonläge har man haft i Nordkorea, Ryssland, Kina och delar av Nato. Man stoltserar i vissa fall med sin förstöringskapacitet……

Freds- och konfliktforskare uppskattar antalet moderna stridsspetsar till närmare 2000, var och en oerhört mycket mer kraftfull än japanbomberna. Uppskattningsvis finns idag det runt 20000 kärnvapen. Att vapen kan avfyras av misstag beroende på tekniska fel, felaktig analys av hot, sjukdom hos beslutsfattare och politisk strategiändring (tron på förstaslagsmodell) vet vi. Vi har varit nära avgrunden och minuter från kärnkrigsutbrott av liknande skäl förut. Man har enligt uppgift till och med vid tillfälle “tappat” atombomb. Vi är definitivt inte heller idag immuna mot vare sig misstag, sjukdom eller olyckshändelser. Drömmar om effektiv förstaslagsmodell finns hos en del politiker och militärer idag också. Tyvärr har vi i världspolitiken också återigen fått ett farligare mycket mer polariserat läge med nya geopolitiska “spel”.

SÅ vad göra….?? Behov finns helt klart av revitaliserade, välupplysta, starka folkliga opinioner på global bas. Behov finns också av tuffare krav och en tuffare fredsdiplomati från FN:s och EU:s med flera internationella organisationers sida. Vi behöver verkligen äntligen hitta formerna för en tredje vägens politik och diplomati för de allra mest angelägna och farofyllda överlevnadsfrågorna!!Innan det är för sent!

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s