Tankar kring Hiroshimabomben

Den kända kulturjournalisten,författaren och fredsaktivisten Anita Goldman har idag mot bakgrund av att det är 70 år sedan atombomben över Hiroshima i en intressant artikel på Idé & Kritik i DN sökt analysera och belysa varför vi har så svårt att tala om Hiroshima. Hon är bland annat med stort fog starkt förvånad över att det är så tyst om dagens kärnvapenhot från kärnvapenmakter med runt 20000 stridsspetsar, varav närmare ett par tusen omedelbart insatsberedda. Goldman anser att den trygghet vi har vaggats in i är rent kriminell.

Jag väljer också att från artikeln citera följande för oss alla att fundera över och förhålla oss till:
… vi lever sedan Hiroshima – ja egentligen sedan provsprängningen av den första atombomben i New Mexicos öken den 16 juli 1945 – i en för mänskligheten ny, exempellös era, en där vi kan förgöra hela jordklotet många gånger om. Det är ett gigantiskt paradigmskifte och svårt att överblicka. Men det är inte bara storleksordningen eller förträngningsmekanismer inför den nukleära vintern som hotar, vilken får oss att titta bort, utan det faktum att vi som civilisation är djupt komprometterade; vi lever med och accepterar och utvecklar i tysthet det som HIROSHIMA gav upphov till. ( slut citat)

Artikeln rekommenderas varmt för närmare studium!

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s