Tågkaos, nedrivna kontaktledningar, sprucken räls, varning om strömförande vagnar– NÄR tar eländet slut?

Skandalösa järnvägs- och tågförhållanden hör sedan många år till vardagen i Sverige. Detta leder till frustration, olägenheter , stora samhällskostnader och i värsta fall personskador. Vi är många och blir dessutom alltfler som ändå bland annat av bekvämlighets- , säkerhets- och miljöskäl uppskattar tåg som kommunikationsmedel men vi upplever nuvarande kaos som helt oacceptabelt för ett utvecklat land. Många bland andra den för obekväma åsikter av alliansregeringen sidosteppade förre generaldirektören för SJ och tidigare moderatledaren, Ulf Adelsohn, har uttryckt kritik mot resultatet av privatiseringen(stor ägar-och ansvarssplittring). Ansvariga politiker bör förstås titta djupare på den frågan och utreda olika möjligheter för styrning och ansvar, även återförstatligande av hela eller nyckeldelar av verksamheten (jämför med hur man löst liknande problem i Storbritannien). Så som läget är nu kan det rimligen inte tillåtas fortsätta…..

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s