***Förnya Helsingforsandan och tillämpa avtalet !!

Vi lever återigen i en tid med flera geopolitiska konflikter samt med spänningar och påtagliga krigshot också i Europa och det egna närområdet. Det idag 40-åriga Helsingforsavtalet tjänade länge säkerhetssamarbetet och freden i Europa väl. Ryska federationens annektering av den ukrainska halvön Krim är tillsammans med konflikten kring östra Ukraina de mest allvarliga undantagen som utlöst spänningar och en rad sanktioner. Det spända läget har på olika sätt också återspeglats i Östersjöområdet med tonvikt på Baltikum.

Europeiska politiker behöver snarast återfinna och revitalisera den anda som mitt under kalla kriget och det oroliga 70-talet ändå idag för precis 40 år sedan ledde fram till Helsingforsavtalet och ett ganska omfattande säkerhetssamarbete. I processen bakom Helsingforsavtalet hade många politiker framträdande roller. På västsidan kan till exempel nämnas Gerald Ford och uttalade fredspolitiker som Urho Kekkonen,Helmut Schmidt,Gerhard Schröder,Bruno Kreisky och Olof Palme. I dagsläget är den tålmodiga tyska förbundskanslern och kristdemokraten Angela Merkel den som gjort störst ansträngningar i avtalets anda.


HELA verktygslådan från Helsingfors vad gäller förtroendeskapande åtgärder och fredlig konfliktlösning behöver fram HÄR OCH NU!!

Som en allvarlig påminnelse om fruktansvärda alternativa förlopp kan vi ju just denna vecka peka på världens första atombombsfällningar,gjorda av Förenta staterna över japanska städerna Hiroshima respektive Nagasaki 1945.  70-årsminnet av Hiroshimabomben och alla dess otaliga offer hålls om några dagar – den 6 augusti. Enligt fredsforskare har världens kärnvapenmakter idag mellan 19 och 20.000 stridsspetsar, varav 1900 moderniserade och omedelbart insatsberedda.

— Det lär inte finnas några större marginaler för “lek med elden” när situationer snabbt förvärras……..Behovet av ständigt  fortgående raka och konstruktiva dialoger och en kompetent och alert diplomati har nog aldrig varit större sett mot bakgrund av pågående och delvis eskalerande geopolitiska konflikter samt den ökande komplexiteten i den värld vi lever.

Devisen: Si vis pacem para pacem GÄLLER!!!!!

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s