Recept mot storstadsvåldet

Det kan knappast ha undgått någon att bland andra särskilt Malmö och Göteborg är utsatta för tilltagande svår akut gängkriminalitet med stora inslag av våld, hot och allt tyngre vapen. Det är inte svårt att hålla med ledande politiker om att nuvarande läget är helt oacceptabelt. Kraftfulla åtgärder måste snabbt vidtas! Man behöver därvid helt uppenbart också pröva nya metoder.
Manne Gerell, doktorand i kriminologi vid Malmö högskola anser att den beprövade amerikanska metoden med medling mellan de olika gängen skulle kunna stoppa våldsspiralen. Gerell utvecklar tankarna närmare i en intervju i Kvällsposten 2015-07-24.
Den fredliga metoden medling bör absolut studeras närmare och testas här också!
En annan sak av betydelse i båda de aktuella städerna är att man numerärt söker anpassa det stora flyktingmottagandet och övrig invandring till de realistiska möjligheterna för integration och inpassning i samhället. Ökat utanförskap i olika former leder ofelbart till ökade spänningar som lätt blir en grogrund för kriminalitet.

I det ansträngda nuläget kan det även vara motiverat att pröva rejäla belöningar för tips som leder till lagföring och fällande dom.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Svensk politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s