Effektivare internationellt samarbete kring Internet alltmera nödvändigt

Internet är en av vår tids mest fantastiska och viktiga innovationer. Nätet har givit oss enorma möjligheter för kommunikation och samtidigt också för många en ökad frihet. MEN som vi sett alltflera exempel på, så har friheten också missbrukats och på olika sätt allvarligt skadat eller inskränkt andras frihet. Behovet av ett effektivt internationellt samarbete för att komma tillrätta med detta har under senare tid ökat. I fokus för en ram av regler bör bland andra följande punkter finnas:
1 Förbud för och nedsläckning av sajter som tillhör av FN klassade som terrororganisationer
2 Förbud för och nedsläckning av övriga sajter som ägnar sig åt rekrytering till nämnda terrororganisationer
3 Förbud för och nedsläckning av sajter med barnpornografi och djurpornografi och i övrigt förslagsvis publiceringsförbud av råa och kränkande former av pornografi i överensstämmande i stort med den nya brittiska lagen.
4 Tekniska hinder för bedrägeriförsök typ nätfiske
5 Mer effektiva åtgärder mot ”storspammare” (tekniskt och juridiskt)
6 Samarbete för att på olika sätt stävja nätmobbning
7 Samarbete för skydd mot hackarattacker och cyberkrigföring

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s