Intressant och klokt om enhet och ekumenik

Citat från Vatikanradions sajt: “Vår dialog måste fortsätta” skrev påven Franciskus i ett budskap till Olav Fykse Tveit, generalsekreterare för Kyrkornas Världsråd,……….
…..I sitt budskap, uttryckte påven Franciskus sin tacksamhet “till allsmäktige Gud för den meningsfulla ekumeniska relationen som vi har idag” inspirerad av en onskan efter Kristi kyrkas enhet och av “skandalen som splittringen mellan kristna utgör.”
Han hänvisade till sin apostoliska uppmaning ”Evangelii Gaudium”, och betonade att verkligheten är viktigare än idéer. Han uppmanade gruppen att hitta sätt för att åstadkomma en enad mission, som syftar till att ta itu med de konkreta behoven hos “den lidande mänskligheten.”
Han utmanade gruppen att ta itu med “viktiga ekumeniska frågor” och slutade med en bön om att Gud kan ge oss “gåvan av en fullt synlig enhet bland alla kristna, så att kyrkan alltmer kommer att vara ett tecken på hopp för världen och ett redskap för försoningen mellan alla folk.” (slut citat)

Det är en central fråga för Alla kristna att arbetet för kristen Enhet och för verklig, fungerande ekumenik påskyndas!

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Livsstil och Kultur, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s