***Konfliktspiralen MÅSTE snarast brytas!!!

Medierna fylls med alltmer alarmerande nyheter om eskalerande motsättningar, militärt och politiskt kring Östersjön, vårt närområde. Retoriken och vapenskramlandet från berörda parter påminner osökt om tilltalet under kalla kriget. Det ligger i sakens natur att man triggar varandra på farliga sätt. Ska vi undvika en allvarlig försämring av läget MÅSTE konfliktspiralen snarast brytas ! Den insikten borde faktiskt finnas hos mogna ledare i berörda länder. Det är ju inte precis hästkapplöpningar eller poker det handlar om, utan här tillåter man sig ”spela” med folkens väl och ve och framtid.

I vårt eget land behöver debatten nyanseras och till exempel kompletteras med relevanta kunskaper om historiska mönster och dessas bakgrund och uppfattningar om dessas eventuella betydelse. Det är också viktigt att våra företrädare har en öppen,tydlig och på riksdagsbeslut grundad agenda och aktivt söker främja dialog.

En intressant debattartikel om aktuella säkerhetspolitiska frågor, skriven av f. ambassadören Sven Hirdman finns i Midsommaraftonens DN.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s