Faktabaserat miljödokument med moralisk tyngd och vägledning

Påven. H.H. Franciskus I har under veckan presenterat en viktig encyklika om miljön. Den är faktabaserad och rymmer samtidigt en uttalad moralisk dimension. Encyklikan (“Laudate Si”), som riktar sig till jordens alla människor, kommer i lagom tid före FN:s stora klimatkonferens i höst i Paris ( COP21, Paris Climat 2015) och kan förhoppningsvis påverka deltagare.

Encyklikan ses som en integrerad del av den katolska socialläran.

Vi hemma hos oss ser det som extra positivt att forskningsresultat och viktiga iakttagelser förknippas med en moralisk syn på allas vårt ansvar.

——————————–!!!OBS!!! –Ett sammanträffande tidsmässigt– En ny allvarlig forskarrapport presenterad i DN:s digitala upplaga 2015-06-20 under rubriken: Forskare: Jorden på väg in i en ny utrotningsfas och med den talande ingressen (citat):Jorden kan vara på väg in i en ny fas av vår egen utrotning. I en ny studie varnar forskare att djurarter dör ut 114 gånger snabbare än normalt och att vi hamnat i den sjätte fasen av livets förintelse på jorden.(slut citat)—- Det behöver helt uppenbart hända något på COP21-Paris Climat 2015 !!!

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s