***Sveriges Nationaldag idag–viktig markering

Högtidlighållandet av dagen är ett sätt att markera tacksamheten för den fred , frihet, det oberoende och den sociala trygghet vi har uppnått. Dagen känns för mig också på flera sätt besläktad med Europadagen den 9 maj och FN-dagen den 24 oktober

Krönikören i AB,historikern Herman Lindqvist har i sin krönika i dagens AB tagit upp en rad saker som vi svenskar med skäl kan vara stolta över, vidare att vi ständigt som samhälle är underkastade förändring något som vi hittills klarat ut väl. Han pekar också på dagens största och av politikerna märkligt nedtystade problem, de parallellsamhällen med egen aparta parallellkultur som den stora invandringen från Mellanöstern och Afrika fört med sig, och Lindqvists krönika signalerar med fog både nutida och kommande problem med detta. Som Lindqvist också påminner oss om, så gavs en skrämmande och vill jag betona , upprörande bild av det av religiös(muslimsk) fanatism färgade läget i Husby i AB-krönikören Peter Kadhammars krönika 2015-06-04.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Livsstil och Kultur, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s