Oroande utveckling kring moskéverksamhet

I de stora medierna redovisas idag polisiära ingripanden(Säpo) i Örebro och stockholmstrakten mot rekrytering till respektive utbildning för islamisk terrorism. I örebrofallet talas om anknyting till verksamhet i namngivna moskéer. Att kopplas ihop med terrorverksamhet är extremt allvarligt i all synnerhet för de som sökt och erhållit uppehåll och fristad i ett fredligt och generöst demokratiskt land. Olyckligtvis riskerar detta på liknande sätt som IS, Boko Harams och alShabaabs mfl vedervärdiga våld negativt påverka bilden av muslimer, en nackdel både för dom fredliga och för oss. Frågorna behöver alltmer uppmärksammas av Riksdag och Regering och vägas in i hur man ser på asylprocesserna och möjlighet till invandring.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s