***Nazitysklands kapitulation–Atombomberna över Japan—utmanande 70årsminnen !!

I dagarna högtidlighåller vi 70årsminnet av de första atombombernas fällning över Hiroshima och Nagasaki och minnet av Nazitysklands villkorslösa kapitulation i samband med Berlins fall. Tidigare under året och 2014 har minnet av första världskriget på olika sätt varit aktuellt. Samtidigt pågår allvarliga konflikter bland annat i Ukraina, Mellanöstern och på flera håll i Afrika och Asien. Det finns verkligen största anledning till mycken reflektion kring FRED och realistiska vägarna till fredens bevarande som alltid måste vara prio1-målet. Sedan mycket lång tid tillbaka vet vi att fredsbevarande gynnas genom diplomatiska kontakter, omfattande handel och kulturutbyte samt ett rakt men verserat språk i umgänget Under gynnsamma förhållanden kan också den långa raden multinationella organisationer ge stora bidrag. (jämför till exempel med 1700-talsfilosofen Immanuel Kant) För akutlösningar behöver vi bli mycket bättre på att lära av historien. Jag vill i sammanhanget som skräckexempel lyfta fram det ansvarslösa schabblet som ledde fram till krigsutbrottet 1914 och det märkliga ohederliga spelet inför starten av Irakkriget. Som förebild vill jag lyfta fram kennedybrödernas insiktsfulla hantering av cubakrisen där man gav och tog i samtalen med Sovjetunionen. USA slapp kärnvapenraketer på Cuba mot att man förband sig demontera egna kärnvapen i Turkiet ( en win-win situation). Av allra största vikt är modiga ,kreativa, öppna direktdialoger

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s