Sent uppvaknande……

Jag citerar från ledarplats i Expressen 2015-05-01 under rubriken Mona Sahlin: Unga leker IS på förskolan: “Jag är mer orolig i dag än vad jag var för ett år sedan.”
Mona Sahlins syn på Sverige har förändrats av uppdraget som regeringens samordnare mot våldsbejakande extremism, berättar hon i en intervju med Patrik Kronqvist i ledarredaktionens podcast.(slut citat)

Sahlin återger också samtal med personal där det berättas att man frågar huruvida den andre är sunni eller shia och är med stort fog djupt bekymrad över läget i de segregerade förorterna. Vi vet ju samtidigt att flera hundra invandrade svenskar rekryterats till islamistiska terrororganisationer.

Frågorna och Sahlins uttalade oro aktualiserar många tankar kring flyktingmottagandet och risk för “ideologisk import” från pågående allvarliga och vidrigt våldsamma konflikter i arabvärlden. I takt med att problemen på flera områden här ökar måste man naturligtvis ta upp frågan om rimliga begränsningar i flyktingmottagandet från aktuella länder.  Särskilt måste också ansvariga myndigheter söka hindra medlemmar från terrororganisationer att smyga in tillsammans med andra asylsökande. En bättre och mera rättvis fördelning mellan EU:s medlemsländer av ansvaret för asylsökande måste parallellt avtalas.

De förhastade jämförelser som i media ibland görs med den skandinaviska utvandringsvågen till USA/Nordamerika är inte relevanta. Det handlade då ofta om högt motiverade att anpassa sig och smälta in i en ny kultur. Flyktingarna som nu tas emot här idag har i högre grad fullpackade ideologiska och religiösa resväskor och väntar sig ganska ofta en märkligt stor anpassning av det mottagande samhället.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s