Viktig rapport från BUP-läkare i Linköping om porrmissbruk med mera

Jag citerar från intervju i tidningen Världen idag 2015-04-21:Att göra sexdebut i elva-tolvårsåldern, ligga med kompisar och ta del av grov nätpornografi blir allt mer vardag bland unga. Åsa Kastbom är BUP-läkare i Linköping och har gjort en studie om ungas sexvanor. – De som debuterar tidigt mår sämre än de som inte gör det, säger hon. Det finns en översexualisering av samhället som märks på nätet, men också i dokusåpor, tv-serier och i media i allmänhet, menar Åsa Kastbom. – Pornografi är så lättillgängligt i dag, det är två klick i datorn, och många har egen dator, surfplatta och smartphone. Och du kan vara anonym. Förr skulle man smussla vid kiosken för att få en porrtidning. – Det är självklart att unga och barn som tittar på porr blir influerade. Man har ofta ingen egen relation till sexualitet och då är det pornografins idéer och ideal som styr hur man tänker och gör.(slut citat) Kastbom menar senare att föräldrar ofta har svårt att hålla sig informerade i den snabba tekniska utvecklingen och anser att de måste genom egen kunskapsinhämtning till exempel surf och teknik anstränga sig mera för att kunna ge ungdomarna vägledning. Detta är lätt att hålla med om och bör utöver kränkande pornografi helst också omfatta kontaktsajter och något om det aktuella dataspelsutbudet online. Här behövs också i ökad grad skolväsendets hjälp.

Ett annat stöd vore om Sverige i  likhet med Storbritannien skulle lista och förbjuda avarter av pornografi till förmån för mera normal erotik.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s