FP:Hjälp tiggarna i deras hembyar

Ja, det är rubriken på en nyhetsnotis i AB idag, 2015-04-19. Notisen handlar om ett förslag från ett par ledande folkpartister.Jag citerar: De politiska insatserna för att hjälpa dem som tigger måste inriktas på att se till att färre människor känner sig tvingade att tigga på rika länders gator. Svensk hjälp bör ges till byarna i Rumänien varifrån majoriteten av dem kommer.(slut citat)
Så sant och klokt som det är sagt! Stat och kommuner har stor anledning att lära sig från biståndsorganisationers arbete på fältet i Rumänien och Bulgarien, till exempel Hjärta till hjärta. Jämför artikel i DN 2015-04-16 av biståndsarbetaren Rickard Klerfors!

Mot bakgrund av erfarenheterna i biståndsorganiationerna och de aktuella bekymren i Sverige har FP i huvudsak rätt i sin kritik av rödgröna regeringens beslut att tillsammans med EU satsa 90 miljoner kr på insatser för EU-migranter i Sverige. Jag citerar FP-politikerna från notisen: En välvilja att hjälpa fattiga människor riskerar att leda till att fler kommer till Sverige och fastnar i misär…(slut citat)

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s