***Inget att speciellt yvas över…..(!)

I gårdagens upplaga av kristna dagstidningen Dagen fanns en tioitopplista över de mest förmögna predikanterna, “världens tio rikaste pastorer”, ungefär som liknande listor över skådisar och andra kändisar man brukar se i kvällstidningarna. “I vissa fall påminner kyrkornas verksamhet om internationella affärsimperier.” sägs det dessutom vidare i Dagens artikel. Att budskapen ofta är starkt präglade av extrem framgångsteologi hör till bilden. Vi har ju för övrigt också sett flera exempel på korrumperade “berömda” pastorer.

Det är faktiskt rimligt att undra vad som händer med det kristna kärnbudskapet i dessa business-sammanhang……

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Livsstil och Kultur, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s