Torekull med högst befogad brandfackla: “Dags att tillfälligt stoppa invandringen”

Som man lätt kan förstå så växer frustrationen över det kaotiska läget inom invandring och integration där politiken uppenbarligen misslyckats, sammanbrott hotar och politiker verkar ha abdikerat( jämför Uppdrag gransknings redovisning, mars 2015!). Detsamma gäller i viss mån även det snabbt ökande gatutiggeriet och problem i dess kölvatten.

En av landets ledande och mest erfarna publicister, Bertil Torekull (MP), tar med vässad penna upp det aktuella läget i en angelägen, mycket läsvärd debattartikel i Expressen 2015-04-05, och jag citerar följande från inledningen:Invandringen och integrationen börjar likna ett fiasko. Människor i tiotusental väntar i förtvivlad sysslolöshet på en oviss framtid, statsfinansiellt skenar ett tåg mot stupet, nationellt grävs klyftor av moralisk natur som skiljer överheten från folket, storstäder från landsort, city från förorter och rika kommuner från fattiga…..
…. Dags därför att utlysa undantagstillstånd i flyktingfrågan, tillfälligt stoppa invandringen och ta en paus för att tänka över systemet. (slut citat)

Det behövs som Torekull säger en helhetssyn och dessutom många förenklingar i administrationen. Det behövs också större beredskap från ankommande att anpassa sig till läget/kulturen här i landet, något som bättre bör upplysas om.
Enligt vår uppfattning behövs också ett ställningstagande till hanterbart högsta antal flyktingar per år och övergång till tillfälliga uppehållstillstånd av KD-modell. Antalet “utanförskapsområden” måste minskas–skall helt enkelt inte få öka. Uppkomsten av “parallellsamhällen” med egen syn på lag och rätt och samhällssolidaritet måste motverkas.

Vad gäller gatutiggeriet måste lokala ordningsföreskrifter följas bättre och mera kraftfulla åtgärder vidtas för att Bulgarien och Rumänien med utnyttjande av oanvända EU-stöd kommer med på tåget att effektivt förbättra romernas svåra situation, en situation som trots god hjälpvilja hos många av oss knappast kan lösas utanför svenska butiker.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s