Upprörande friskolecirkus

Som säkert många av oss minns, så gick den stora -och misskötta- friskolesatsningen John Bauergymnasiet i konkurs för ett par år sedan. Flera andra friskolor har drabbats på liknande sätt. Konkurserna fick många svåra konsekvenser för elever, kommuner och anställda. Nyligen flaggades för att ytterligare ett tiotal friskolor har allvarliga ekonomiska problem och står under särskild uppsikt. Samtidigt har ju medierna informerat om övervinster för skolkoncerner som ägs av riskkapitalbolag och som i vissa fall genom transaktioner med aktörer i skatteparadis effektivt trixat bort skatten. Till detta kommer nu uppgifter att ett antal friskolor med naturbruksgymnasium med den för kommunerna genom extremt hög elevpeng dyrbara skogsbruksinriktningen bantats till hunddagis- turistguideutbildning och liknande. Man har (för att tjäna pengar??) tänjt gränserna så långt det går. Inte rimligt alls att sådana tilltag kan passera!!

Nämnda uppenbara problem, låg personaltäthet och vissa bekymmer med sned antagning pekar på behovet av grundlig översyn. Kan eventuellt också stärka argumenten för kommunalt veto.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Svensk politik, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s