Oroande om läget för kristna på arabiska halvön

Mycket avskyvärt har berättats om kristnas och andra minoriteters utsatta situation i Syrien och Irak i samband med Islamiska statens och andra islamistiska organisationers vidrigt våldsamma framfart. Mindre har sagts om att religionsfrihet fortfarande 2015 saknas helt i flera auktoritärt styrda länder som Saudiarabien. Det betyder bland annat att kyrkor inte får finnas alls i Saudiarabien och attt isllams högsta företrädare i landet, stormuftin, uppmanar andra muslimska länder att riva kristna tempel. Detta och mera finns att läsa i kristna tidningen Dagen 2015-03-20

Man skulle ju kunna fundera över vad reaktionerna skulle bli om något kristet europeiskt land skulle förbjuda moskéer eller till exempel wahabitisk/saudisk finansiering……………

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s