Omdiskuterad rapport

I senaste Agenda (svt 2, 2015-03-15) fanns bland annat ett inslag, där en nykommen rapport om de uteblivna effekterna av sexköpslagen diskuterades. Det framgick att prostitutionen nu till stor del går via internet. Vill man nu göra något effektivt bör alltså polisövervakningen av internetutbudet rejält förstärkas. Samtidigt också skärpa lagen så att båda parter , om inte skäl för undantag föreligger, bestraffas.
I sammanhanget bör man också uppmärksamma den roll internet har genom floden av dålig pornografi och dess uppmuntran av destruktiva attityder till både kvinnor och män och dess negativa effekter för jämställdhetssträvandena. Det finns anledning för oss och för EU att följa Storbritanniens exempel och förbjuda ett antal avarter och därigenom påverka utformningen..

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s