PACTA SUNT SERVANDA—avtal skall hållas

är en god gammal grundläggande princip inom avtalsrätt, civilrätt och internationell rätt. I sin kolumn i DN 2015-02-28 om Tysklands ledande och ansvarstagande roll i pågående kriser i Europa pekar Richard Swartz på att den insikten om avtal,pacta sunt servanda alltså, snabbt behöver manifesteras hos herrarna i Kreml (ukrainakrisen) och herrarna i Athen(skuldkrisen). Swartz har helt rätt i sina tankar.

I sammanhanget passar det bra att önska sig och lobba för att denna grundbult om avtal tas med i regionala och globala politikerutbildningar i fredlig konflikthantering och konfliktlösning som jag anser FN bör anordna. Vi har ett stort ansvar mot kommande generationer att mogna och leva upp till!! Interstatliga konflikter,inomstatliga svåra konflikter,terrorism, vapenteknologisk utveckling och militärindustriella komplexens makt samt en tilltagande miljöförstöring hör till de problem som vi på mest civiliserat sätt, maximalt fredligt äntligen måste kunna hantera.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s