Herman Lindqvist i AB: För mycket “multikulti” kan leda till IS-engagemang

I en krönika i gårdagens AB, 2015-02-28, analyserar Herman Lindqvist orsaker till att ungdomar som växt upp och gått i svensk skola lockas in i vedervärdiga islamiska terrororganisationer som IS- Islamiska staten eller somaliska alShabaab. Lindqvist menar att det svenska asylmottagandet och försöken till integration är felaktiga och direkt kontraproduktiva. I stället för hemspråksundervisning och framlyftandet av skillnader som hör samman med de ankommandes rötter argumenterar han för satsningar på svenskundervisning och information om svensk kultur och historia. Han menar också att dessa ungdomar stigmatiseras i utanförskap genom att placeras i hemlandsfack och pekar också på hur detta samtidigt förstärks genom att föräldrarna inte hittat sin plats i svenska samhället, är bittra och ser mycket på TV från gamla hemlandet.

Det finns mycket av klokskap i Lindqvists krönika, och han sätter tummen på en rad ömma punkter. Vi behöver helt klart ett bättre kitt som håller samman landet, och i detta ingår lika klart krav på en tidig och bättre anpassning till grundbultar i majoritetskulturen.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s