Rätt att Sverige aktivt arbetar för ett förstärkt FN

För såväl auktoritärt styrda stormakter/länder som demokratiskt styrda finns ett flertal exempel på ingripanden i andra länder, ingripanden som i en del fall stridit mot folkrätten eller haft bristande folkrättslig legitimitet. I dessa lägen har FN:s säkerhetsråd ofta passiviserats av någon av de fem permanenta medlemmarnas veto .
En i övrigt alltmer globaliserad värld , den vapenteknologiska utvecklingen och starka militärindustriella komplex pekar mot behovet av snabb , högeffektiv konfliktlösningskapacitet som inte kan totalblockeras genom vetorätten. Behov finns till exempel också av regionala centra för detta ändamål och förstås också av kontinuerlig metodutveckling och framlyftande av förebilder. Med andra ord behöver vi fortsätta arbeta för ett omorganiserat och förstärk FN, något som är särskilt viktigt för de många små och medelstora medlemsländerna. För vår gemensamma framtid är få frågor lika viktiga som FRED mellan länder och FRED med miljön samt en tryggad livsmedelsförsörjning.
Mot den här bakgrunden är det bra att Sverige på olika sätt lobbar för en plats i säkerhetsrådet för 2017-2018 (Löfvens och Wallströms linje) och ytterligare aktiverar sin FN-politik. Med tanke på att nuvarande generalsekreterare antas lämna posten när han suttit 10 år kan det också vara skäl att lobba för att vi just nu har flera ”lediga”mycket kompetenta politiker som Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s