Viktig rapport om unga män och den minskade benägenheten för äktenskap

Michael Malcolm och George Naufal har i slutet av 2014 publicerat en viktig psykologisk rapport vid det seriösa tyska internationella forskningsinstitutet Institute for the Study of Labor (IZA). Studien är betitlad “Are Pornography and Marriage Substitutes for Young Men?” Den avser amerikanska förhållanden och innehåller mycket statistik, men är intressant särskilt som den svenska utvecklingen har många beröringspunkter

Länk till Abstracts finns H Ä R På den webbplatsen finns också en länk, så att hela rapporten kan laddas ner som pdf-fil.
Citat av abstracts: ”Substitutes for marital sexual gratification may impact the decision to marry. Proliferation of the Internet has made pornography an increasingly low-cost substitute. We investigate the effect of Interrnet usage, and of pornography consumption specifically, on the marital status of young men. We show that increased Internet usage is negatively associated with marriage formation. Pornography consumption specifically has an even stronger effect. Instrumental variables and a number of robustness checks suggest that the effect is causal.”(slut citat)
Mellan 1950 och 2919 föll antalet ingångna äktenskap med 39% med ett fall på 17% bara mellan 2000 och 2010. Andelen män mellan 25–34 som aldrig varit gifta är mer än 6 ggr högre än 1970. För män 35–44 är ökningen fyrfaldig. Sedan 1950 har vidare skilsmässofrekvensen fördubblats.
Med tillförlitlig statistik stöder forskarna sitt antagande att acceptansen av för- och utomäktenskapliga relationer tillsammans med en omfattande och ökande användning av pronografi via nätet är en stor del av förklaringen till det ändrade beteendet. Man pekar bland annat på att amerikanska undersökningar från 2008 indikerade att 87% av unga män använde nätpornografi, siffor som styrks av senare svenska enkätstudier. Man ser inte oväntat ett klart samband med tillgängligheten.
Det finns i ett längre perspektiv en rad tänkbara problem som sänkt nativitet särskilt i välfärdsländer, försenad familjebildning med biologiska och medicinska konsekvenser, svårigheter vad gäller ansvarstagandet för barn, instrumentella attityder och mindre känslor mellan könen samt negativa effekter för jämställdheten.
Det minsta länder som Sverige kan och bör göra är att följa Camerons och Englands exempel att förbjuda ett antal avarter av nätpornografi och att stödja gemensamma EU-åtgärder i samma riktning. 

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s